Konkurs na plakat 15. edycji Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu

Konkurs na plakat 15. edycji Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu

15. Akademia będzie 10-dniową imprezą, podczas której pokazanych zostanie ponad 300 filmów, wygłoszonych zostanie ok. 60 prelekcji krytycznych, odbędzie się ok. 20 spotkań z reżyserami oraz 10 imprez towarzyszących (koncerty i spektakle).
Tak duże przedsięwzięcie wymaga szerokiej oprawy graficznej, do budowania której od lat wykorzystujemy zwycięski projekt plakatu.
Tematami przewodnimi tegorocznego projektu będą nazwy dwóch cykli filmowych 15. odsłony festiwalu tj.:
- „Memento mori”
- „Nie patrz w dół”.

Zwycięski projekt będzie wykorzystany w oprawie graficznej 15. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, a autor projektu otrzyma honorarium w wysokości 2000 zł oraz możliwość bezpłatnego uczestnictwa (akredytacja wraz z noclegiem) w 15. edycji festiwalu. Projekty oceniać będzie komisja pod przewodnictwem Piotra Kotowskiego – Rektora LAF.

Termin dostarczenia prac konkursowych mija 31 marca 2014 r.

Regulamin konkursu:

K O N K U R S 
NA PROJEKT GRAFICZNY PLAKATU  
15. LETNIEJ AKADEMII FILMOWEJ W ZWIERZYŃCU

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Filmowe CinéEuropa

UCZESTNICY
Osoby fizyczne (studenci, artyści, graficy)

CEL
Uzyskanie oryginalnych projektów plakatów w formacie B1 (1000 mm x 707 mm), promujących 15. Letnią Akademię Filmową w Zwierzyńcu w 2014 r.

WARUNKI KONKURSU:
Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać innych praw autorskich.
Jeden autor może zgłosić kilka projektów.
Projekty plakatów należy przesyłać w formacie elektronicznym JPG, PDF, do 2MB, o rozmiarach fizycznych A4 (297 mm x 210 mm) na adres: plakat@laf.net.pl
Nagrodzony projekt powinien być udostępniony przez autora w skali 1:1, w formacie TIFF, PDF lub PSD, w CMYK –u, w rozdzielczości 300 dpi.
Liczba zastosowanych kolorów jest nieograniczona. Nie należy stosować kolorów metalicznych.
Projekt plakatu powinien nawiązywać do tematu cykli filmowych:
MEMENTO MORI
NIE PATRZ W DÓŁ
Projekt plakatu powinien zawierać następujące treści:
nazwę wydarzenia: 15. Letnia Akademia Filmowa
miejsce wydarzenia: Zwierzyniec
czas trwania wydarzenia: 8 – 17 sierpnia 2014 r.
adres strony internetowej: www.laf.net.pl
Zwycięzca zobowiązuje się do udostępnienia elementów graficznych (warstw) zawartych w plakacie w celu wykorzystania ich przez organizatorów do oprawy graficznej festiwalu (pliki .psd, .ai, etc.).
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego warunków.
Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku gdy nadesłane projekty nie będą spełniać wszystkich kryteriów oceny.
Nie wymagamy dostarczania projektów w formie innej niż via e-mail.

KRYTERIA OCENY
Zgodność projektu z podanym wyżej tematem i „duchem” festiwalu, wysoki poziom graficzny oraz walory marketingowo-promocyjne.

TERMINY
Termin dostarczania prac upływa 31. marca 2014 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku maja 2014 r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej www.laf.net.pl.

NAGRODY
Zwycięski projekt będzie wykorzystany w oprawie graficznej 15. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu.
Laureat konkursu otrzyma honorarium w wysokości 2000 zł oraz możliwość bezpłatnego uczestnictwa (akredytacja wraz z noclegiem) w 15. edycji Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *