Pomnik Polaków Ratujących Żydów

Projekt pomnika Polaków Ratujących Żydów, który ma stanąć na placu Grzybowskim, został właśnie wybrany. Zwycięzcy zaproponowali wstęgę z podświetlanymi literami, oplatającą część kościoła Wszystkich Świętych.

I Nagroda

Nagroda: I Nagroda – 70 000, 00 PLN
Nazwa uczestnika: Piotr Musiałowski, Paulina Pankiewicz
współpraca:
Michał Adamczyk
Miejscowość: Warszawa

Uzasadnienie jury:

Projekt stanowi całościową i spójną odpowiedź na wyzwanie tematu i miejsca. Wstęga jest przestrzennym gestem w skali placu odpowiadającym bohaterstwu jednostki wobec przemocy i śmierci. Intuicyjnie, nie zaś dosłownie, odczuwamy symbol łączenia się, przenikania dwóch światów, słowem: trudny optymizm, jaki wyrażał się w postawie Polaków ratujących Żydów w czasie niemieckiej okupacji. Wstęga stanowić będzie dominantę czytelną w kontekście otoczenia, a jednocześnie stanowi optymalne i niemonotonne rozdzielenie przestrzeni ulicy i dziedzińca kościoła Wszystkich Świętych.

Zalecenia pokonkursowe do realizacji:
– wstęga powinna być około pół metra szersza, co jednocześnie zwiększy prześwit wejścia do obszaru zamkniętego wstęgą.
– jury opowiada się za zaproponowanym przez autorów wariantem 1 – metalową okładziną żelbetowej wstęgi z liternictwem wycinanym laserem i podświetlanym,
– lista nazwisk powinna być zestawiona szpaltami (dla poszczególnych liter alfabetu) a okładzina składać się z modułów umożliwiających uzupełnienie listy nowymi nazwiskami,
– autorzy powinni dopracować formę centrycznego placu – kręgu zamkniętego wstęgą (ewentualna możliwość postawienia znicza) i rozważyć kształt końców wstęgi,
– jury uważa, że autorzy pracy nie wykorzystali eksponowanej w perspektywie ulicy Bagno bocznej ściany arkady Marconiego (takie rozwiązanie zastosowano w innych pracach konkursowych). Wydaje się, że umieszczenie na niej reliefu i głównego przesłania pomnika byłoby korzystne i dodatkowo wiązało pomnik z kościołem położonym w czasie okupacji na granicy getta.

Powyższe zalecenia powinny być rozważone przez laureatów i inwestora pod kątem oficjalnych uroczystości, jak i odbioru pomnika przez grupy zwiedzających, którzy powinni najlepiej w czterech językach odczytać jego przesłanie (po polsku, po hebrajsku, po angielsku i po niemiecku).

One comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *