Wojciech Ćwiertniewicz – Seledynowy balkon

Galeria Olympia zaprasza na wystawę Seledynowy balkon Wojciecha Ćwiertniewicza, na którą składają się płótna z lat 1980–1984. Tytuł wystawy odwołuje się do obrazu Ćwiertniewicza, który wybrał jako pierwszy dla swojej retrospektywy. 30 września 2000 r. artysta notuje: „Który z namalowanych obrazów chciałbym uznać za „pierwszy”?, o którym myślę, że otwiera moją „retrospektywę”? – Seledynowy balkon, z 1981.” (Wojciech Ćwiertniewicz, Dziennik malarza, Otwarta Pracownia, Kraków 2002, s. 225.).

We wczesnych pracach artysty zauważalne są inspiracje twórczością Davida Hockneya. Warto przypomnieć, że w latach 80. w malarstwie światowym odnotowany został zwrot w kierunku pop art i powrót do lat 60. oraz obecność wielu odniesień właśnie do malarstwa Hockneya. Wśród prezentowanych obrazów znalazł się też zapowiadający nową ekspresję portret/akt W.K., uznany przez Pawła Leszkowicza za „jeden z najbardziej erotycznych portretów męskich w malarstwie polskim!”.

Tematy płócien można by sprowadzić do akademickiej klasyfikacji, w której jest miejsce na scenę rodzajową, portret i martwą naturę. Oczywiście nie chodzi tu o porządkowanie i hierarchizowanie, a raczej o banalność samego życia, którą uchwycić można odwołując się do konwencji. Jak zauważył sam twórca: „Umiejętność pokazania banalności życia wydaje mi się najważniejsza w sztuce”. Wszystkie przedstawienia są studium z natury. Nie jest to foto realizm, a realizm, który nigdy w dobrej sztuce nie jest czystym odwzorowaniem rzeczywistości, a jest pewnym jej odczuciem.

Wojciech Ćwiertniewicz – ukończył malarstwo na krakowskiej ASP w 1981 r. Początkowe lata 80. nie były łatwe dla debiutujących twórców ze względu na ograniczenia instytucjonalne związane ze stanem wojennym (1981–83). Część artystów, jak Ćwiertniewicz, zdecydowała się na bojkot. Wystawa ma za zadanie przybliżyć widzom dzieła malarza z tamtych „reżimowych” lat. Ostanie wystawy: Artyści z Krakowa. Generacja 1950 – 1969, MOCAK, Kraków, 2020; Poza jakimkolwiek miejscem, Galeria Kameralna BGSW, Słupsk, 2021; ,,już dość się naciemniało”- Malarstwo, BWA Galeria Zamojska, Zamość, 2022; Collage – klejnoty świata, Muzeum Narodowe, Wrocław, 2022.

wernisaż: 13 kwietnia 2023, godz. 18.00
czynne: od 13 kwietnia 2023 do 07 maja 2023

Galeria Olympia
ul. Szlak 13
Kraków

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *