Film wobec teatru – teatr wobec filmu

Instytut Sztuki PAN
Warszawa, 24-26 kwietnia 2014

Dziedziny filmu i teatru od zawsze pozostawały sobie bliskie, wchodziły ze sobą w relacje czasem przyjazne, a czasem antagonistyczne, wymieniały się energią twórczą. Styk obu dziedzin zawsze stanowił obszar bardzo inspirujący zarówno dla filmoznawców, jak i teatrologów, a charakter tej współzależności zmienia się wraz z rozwojem języka filmu i teatru.

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej, która ma dotyczyć zarówno kwestii historyczno-opisowych (wzajemne wpływy obu dziedzin, twórczość reżyserów zajmujących się i teatrem, i filmem etc.), jak i czysto teoretycznych (język filmu i teatru, metody twórcze, koncepcje aktorstwa, przekładalność środków wyrazu) wynikających z odrębności, ale też współzależności obu dziedzin.

Konferencję organizuje Zakład Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej we współpracy z Zakładem Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki PAN.

One comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *