Piotr Wyrzykowski – Polaka Twarz

Muzeum Współczesne we Wrocławiu zaprasza na wystawę Piotra Wyrzykowskiego, na którą składają się instalacje i projekcje wideo, będące częścią interaktywnej fabuły.

Wyrzykowski aranżuje swoją opowieść w scenerii pustynnej, a siebie przedstawia jako Nomadę, samotnego wędrowca, buntownika, wyczerpanego artystę, który wędrując stara się odtworzyć świat na nowo. Nomada został okaleczony podczas ulicznych zamieszek i z pomocą transplantacji otrzymał twarz Polaka (artysty). Z tego powodu integralność jego osoby została naruszona i domagała się odnalezienia/ułożenia się z „nowym” Ja. W tym celu Nomada musi powtórzyć serię artystycznych gestów („ucieleśnień”), wybranych przez dawcę-artystę i zapisanych w pamięci telefonu, ustanawiając je częścią procesu transplantacji. Najtrudniejsze jednak będzie dla niego zaakceptowanie swojego losu. Kiedy się to stanie, Nomada powie o sobie „Ja-Każdy”. W ten proces mogą zostać włączeni widzowie, implementujący własne twarze w miejsce twarzy Nomady-artysty.

Piotr Wyrzykowski jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w specjalności nowych mediów. Debiutował na początku lat 90-tych seriami performansów, w których kluczową rolę odegrało na nowo zdefiniowane ciało. Traktował je jako system otwarty, informację i pole sztuki, ulegające nieustannym przemianom, podsycane potrzebą „wychodzenia na zewnątrz”, a także jako migotliwą strukturę, która jest obecna równocześnie w przestrzeni rzeczywistej i poza nią. W swojej twórczości zajmuje się również relacjami między technologią i społeczeństwem. Mieszka i pracuje w Gdańsku oraz w Kijowie.

czynne: od 14 maja 2021 do 30 sierpnia 2021

Muzeum Współczesne we Wrocławiu
Plac Strzegomski 2A, Wrocław

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *