Robert Kuśmirowski – Obiekty, rysunki, malarstwo

Galeria Sztuki Wirydarz w Lublinie zaprasza na wernisaż wystawy Roberta Kuśmirowskiego performera, autora instalacji, obiektów, fotografii i rysunków. Wystawa odbywa się z okazji jubileuszu 20-lecia Galerii Sztuki Wirydarz.

Prace i działania twórcze artysty oparte są na rekonstrukcji i kopiowaniu starych przedmiotów, dokumentów, fotografii, tworzeniu ich łudząco podobnych imitacji. Mają za zadanie przywoływać kulturę materialną pewnej epoki. W ten sposób Kuśmirowski odwołuje się do pamięci, historii i nostalgii, jaka towarzyszy kulturze wizualnej z odległej i nieco bliższej przeszłości, która powoli znika pod kolejnymi warstwami. W dziełach Kuśmirowskiego można również odnaleźć wątek wanitatywny – odtwarzanie minionej kultury materialnej staje się sposobem podejmowania tematu krótkotrwałości, przemijalności i śmierci. Idee te wyraża także w swoich akcjach i działaniach performerskich, czasami uzupełnianych komponowaną przez siebie muzyką.

Robert Kuśmirowski studiował na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1998-2003), w roku akademickim 2002-2003 przebywał na stypendium w Pracowni Metalu i Modelowania na Uniwersytecie Rennes 2, Beaux-Arts Rennes. W 2004 roku został nominowany do Paszportów Polityki. Mieszka i tworzy w Lublinie.

wernisaż: 24 maja 2019, godz. 18:00
czynne: od 25 maja 2019 do 24 czerwca 2019

Galeria Sztuki Wirydarz
ul. Grodzka 19, Lublin

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *