Robert Olszowski – Czas i przestrzeń

Galeria Ciasna zaprasza na wystawę Roberta Olszowskiego, absolwenta ASP w Krakowie na wydziale grafiki, który od wielu lat zajmuje się malarstwem i grafiką. Do swoich prac wykorzystuje zarówno techniki klasyczne (akryl, płótno) jak i eksperymentalne (folia, collage). Tak oto opisuje swoją artystyczną drogę:

„Na początku mojej przygody z malarstwem interesowała mnie malarska całość obrazu, wpływ światła i koloru jako czynnika konstruującego obraz. Światło, które powoduje kształtowanie się relacji między poszczególnymi elementami kompozycji, abstrakcyjna całość przedmiotów rzeczywistych.

Następnie dokonałem podsumowania doświadczeń malarskich, przeanalizowałem kwestie formalne tego typu kreacji artystycznej i doszedłem do wniosku, ze muszę im zaprzeczyć, aby zamknąć jedną konwencję i otworzyć nową. Zacząłem malować abstrakcje geometryczne, ponieważ uznałem, że pod względem formalnym ten rodzaj przekazu wizualno-malarskiego leży po drugiej stronie bieguna tego co do tej pory robiłem. Zauważyłem, ze w sztuce zachodnioeuropejskiej fascynują mnie obrazy w których występują skrajne środki formalne, jako zestawienie wybrałem późną twórczość Williama Turnera i kwadratowe kompozycje Pieta Mondriana.

Wyzwanie artystyczne polegało na tym, aby wewnątrz ram obrazu istniały jednolite środki stylistyczne. Aby uzyskać pożądany efekt uznałem, że obrysy portretów, postaci i motywów wewnątrz ram obrazu muszą składać się z linii prostych. Przenikanie motywów poprzez ich nakładanie na siebie i zagęszczanie daje zawsze jednolitą formę stylistyczną. Tworząc schematy form realistycznych (ideogramy) poprzez ich zagęszczenie uzyskałem formę abstrakcyjną, objąłem w ten sposób wycinek rzeczywistości jako pojedynczego motywu przechodzącego w wymiar kosmologiczny (mikro i makrokosmos).

Powstała w ten sposób uniwersalna zasada jedności w wielości oraz wielości w jedności. Przy małym zagęszczeniu powstaje forma dekoracyjna arabeski albo podziału witrażowego, przy dużym zagęszczeniu kompozycja malarska „all over”.”

od 14 lipca 2016 do 12 sierpnia 2016

Galeria „Ciasna”
ul. Katowicka 17
Jastrzębie Zdrój

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *