Władysław Hasior – wystawa ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Muzeum w Gliwicach – Willa Caro zaprasza na wystawę jednego z najważniejszych artystów polskich XX w. Władysława Hasiora. Niezwykły indywidualista, prowokator, uznawany za prekursora polskiego pop-artu, porównywany był do Rauschenberga i Warhola. W swojej sztuce łączył odpady cywilizacji technicznej z przedmiotami ze sfery sacrum, prowadząc w ten sposób dialog z polską rzeczywistością i mitologią. Tworzył dzieła czerpiąc obficie z kiczu religijnego, tradycyjnej kultury wiejskiej i małomiasteczkowej, a jego artystyczne credo zawierało się w tym, że żadna rzecz nie była u niego tym, czym była, ale tym, czym mogła ją widzieć niekontrolowana wyobraźnia.

Na wystawie będzie można zobaczyć zarówno wczesne prace artysty (kolaże, szkice akademickie i ceramiki), jak i asamblaże (trójwymiarowe kompozycje złożone z różnych przedmiotów i dzieł gotowych), projekty wybranych realizacji plenerowych czy też archiwalia związane z jego życiem. W Czytelni Sztuki przybliżony zostanie fotograficzny i scenograficzny dorobek artysty.

wernisaż: 12 lipca 2019, godz. 17:00
czynne: od 13 lipca 2019 do 20 października 2019

Muzeum w Gliwicach – Willa Caro
ul. Dolnych Wałów 8A, Gliwice

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *